Templejti

Ako imate problema prilikom pravljenja pripreme za štampu za sopstveni dizajn proizvoda, možete koristiti naše predloge (templejte) i odabereti među već ponuđenim šablonima za štampu.Naši šabloni za štampanje pomažu da podesite pravilne margine i razmake za sve vrste štampe. Naši šabloni za štampu su kategorisani po proizvodu i vrsti fajla, možete ih besplatno skinuti i koristiti za vašu pripremu za štampu. Dostupni su u svim standardnim veličinama za osnovne proizvode u pdf formatu. Pozovite nas za više detalja ili se obratite korisničkom servisu na našoj internet stranici.